เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,955.833,442.403,442.40416.101,066.93686.8589.48 %69.01 %80.05 %
ตุลาคม3,442.402,928.973,442.40393.30524.40400.9088.57 %82.10 %88.35 %
พฤศจิกายน3,442.402,928.973,442.40298.30702.05387.6091.33 %76.03 %88.74 %
ธันวาคม3,442.403,404.373,442.40356.25800.85782.8089.65 %76.48 %77.26 %
มกราคม3,442.223,404.373,442.40677.09766.651,011.7780.33 %77.48 %70.61 %
กุมภาพันธ์3,442.403,404.373,442.40627.95482.60773.4081.76 %85.82 %77.53 %
มีนาคม3,442.403,404.373,442.40708.70520.60973.2579.41 %84.71 %71.73 %
เมษายน3,442.403,404.373,442.22501.39195.70238.1985.43 %94.25 %93.08 %
พฤษภาคม3,442.403,404.373,442.22499.70519.65498.9885.48 %84.74 %85.50 %
มิถุนายน3,442.403,404.373,442.22442.70621.30645.4287.14 %81.75 %81.25 %
กรกฎาคม3,442.403,404.373,442.22565.25519.65383.7283.58 %84.74 %88.85 %
สิงหาคม3,442.403,404.373,442.22305.50592.80369.2091.13 %82.59 %89.27 %
รวม 6 เดือน21,167.6519,513.4520,654.402,768.994,343.484,043.3286.92 %77.74 %80.42 %
รวม 12 เดือน41,822.0539,939.6741,307.905,792.237,313.187,152.0886.15 %81.69 %82.69 %