เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,102.743,102.743,368.963,226.602,347.952,193.05-3.99 %24.33 %34.90 %
ตุลาคม3,102.743,102.743,368.962,392.602,260.352,570.9522.89 %27.15 %23.69 %
พฤศจิกายน3,102.743,102.743,368.963,068.402,999.603,029.301.11 %3.32 %10.08 %
ธันวาคม3,102.743,102.743,368.963,054.252,397.373,539.901.56 %22.73 %-5.07 %
มกราคม3,102.743,102.743,368.963,419.052,519.402,652.40-10.19 %18.80 %21.27 %
กุมภาพันธ์3,102.743,121.753,387.982,433.052,241.302,477.0521.58 %28.20 %26.89 %
มีนาคม3,102.743,121.753,387.983,563.701,897.654,013.20-14.86 %39.21 %-18.45 %
เมษายน3,102.743,121.753,387.982,660.501,558.951,914.2014.25 %50.06 %43.50 %
พฤษภาคม3,102.743,159.783,368.962,379.752,183.801,834.3523.30 %30.89 %45.55 %
มิถุนายน3,102.743,159.783,368.962,462.452,901.502,874.1520.64 %8.17 %14.69 %
กรกฎาคม3,102.743,349.942,912.422,439.752,549.802,994.8021.37 %23.89 %-2.83 %
สิงหาคม3,102.743,368.962,912.422,713.203,443.253,052.2512.55 %-2.21 %-4.80 %
รวม 6 เดือน18,616.4418,635.4520,232.7817,593.9514,765.9716,462.655.49 %20.76 %18.63 %
รวม 12 เดือน37,232.8837,917.4139,571.5033,813.3029,300.9233,145.609.18 %22.72 %16.24 %