เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,779.891,779.891,779.895,086.303,211.952,230.60-185.76 %-80.46 %-25.32 %
ตุลาคม1,779.891,779.891,779.892,855.133,202.452,216.35-60.41 %-79.92 %-24.52 %
พฤศจิกายน1,779.891,779.891,779.894,398.234,032.982,795.95-147.11 %-126.59 %-57.09 %
ธันวาคม1,779.891,779.891,779.893,015.682,920.442,737.90-69.43 %-64.08 %-53.82 %
มกราคม1,779.891,779.891,779.894,586.633,629.422,233.83-157.69 %-103.91 %-25.50 %
กุมภาพันธ์1,779.891,779.891,779.893,439.923,006.773,302.89-93.27 %-68.93 %-85.57 %
มีนาคม1,779.891,779.891,779.894,146.751,815.023,498.41-132.98 %-1.97 %-96.55 %
เมษายน1,779.891,779.891,779.893,612.11898.701,392.70-102.94 %49.51 %21.75 %
พฤษภาคม1,779.891,779.891,779.893,568.681,481.61853.10-100.50 %16.76 %52.07 %
มิถุนายน1,779.891,817.331,779.893,830.061,543.751,195.10-115.19 %15.05 %32.86 %
กรกฎาคม1,779.891,817.331,779.894,538.023,276.061,596.26-154.96 %-80.27 %10.32 %
สิงหาคม1,779.891,817.331,779.893,939.183,739.821,588.50-121.32 %-105.79 %10.75 %
รวม 6 เดือน10,679.3410,679.3410,679.3423,381.8920,004.0115,517.52-118.95 %-87.32 %-45.30 %
รวม 12 เดือน21,358.6821,471.0021,358.6847,016.6932,758.9625,641.58-120.13 %-52.57 %-20.05 %