เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,562.001,790.191,790.19946.61735.21847.6139.40 %58.93 %52.65 %
ตุลาคม1,562.001,733.141,790.19940.94638.55547.1639.76 %63.16 %69.44 %
พฤศจิกายน1,562.001,695.111,790.19919.55759.68573.6941.13 %55.18 %67.95 %
ธันวาคม1,562.001,676.101,790.19698.50604.71438.8955.28 %63.92 %75.48 %
มกราคม1,562.001,676.101,790.19860.49690.73398.1944.91 %58.79 %77.76 %
กุมภาพันธ์1,771.181,676.101,790.19680.84680.29502.7061.56 %59.41 %71.92 %
มีนาคม1,771.181,676.101,790.19984.80848.55794.6544.40 %49.37 %55.61 %
เมษายน1,771.181,676.101,790.19857.34533.59381.5151.60 %68.16 %78.69 %
พฤษภาคม1,771.181,581.021,790.19806.42720.70392.1854.47 %54.42 %78.09 %
มิถุนายน1,790.191,581.021,790.19776.04576.43538.7156.65 %63.54 %69.91 %
กรกฎาคม1,790.191,657.081,790.19837.32481.57399.7553.23 %70.94 %77.67 %
สิงหาคม1,790.191,695.111,790.19626.42698.42299.8965.01 %58.80 %83.25 %
รวม 6 เดือน9,581.1810,246.7410,741.145,046.924,109.173,308.2447.32 %59.90 %69.20 %
รวม 12 เดือน20,265.2920,113.1721,482.289,935.257,968.436,114.9250.97 %60.38 %71.54 %