เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,250.811,250.811,250.810.951,307.751,266.0099.92 %-4.55 %-1.21 %
ตุลาคม1,250.811,255.891,255.891,542.001,843.551,507.25-23.28 %-46.79 %-20.01 %
พฤศจิกายน1,250.811,250.811,250.811,542.001,344.801,046.50-23.28 %-7.51 %16.33 %
ธันวาคม1,250.811,250.811,250.811,447.001,983.201,379.00-15.69 %-58.55 %-10.25 %
มกราคม1,250.811,245.731,245.731,257.001,506.301,266.00-0.49 %-20.92 %-1.63 %
กุมภาพันธ์1,250.811,260.971,260.971,447.001,015.15886.00-15.69 %19.49 %29.74 %
มีนาคม1,250.811,245.731,306.691,447.001,474.00820.50-15.69 %-18.32 %37.21 %
เมษายน1,250.811,271.131,306.69945.80850.00506.0024.39 %33.13 %61.28 %
พฤษภาคม1,255.891,306.691,262.15953.50436.6524.08 %66.58 %
มิถุนายน1,255.891,306.691,180.45990.00615.2521.17 %52.92 %
กรกฎาคม1,260.971,306.691,393.251,284.00637.10-1.83 %51.24 %
สิงหาคม1,266.051,306.691,448.3513,462.00624.75-963.31 %52.19 %
รวม 6 เดือน7,504.867,515.027,515.027,235.959,000.757,350.753.58 %-19.77 %2.19 %
รวม 12 เดือน15,070.6815,355.1614,912.9528,014.2510,991.00-85.89 %28.42 %