เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน874.37874.37874.370.951,130.001,320.0099.89 %-29.24 %-50.97 %
ตุลาคม874.37874.37874.371,320.002,440.002,260.00-50.97 %-179.06 %-158.47 %
พฤศจิกายน874.37874.37874.371,140.001,320.001,130.00-30.38 %-50.97 %-29.24 %
ธันวาคม874.37874.37874.371,320.001,130.001,130.00-50.97 %-29.24 %-29.24 %
มกราคม874.37874.37874.371,140.001,130.001,130.00-30.38 %-29.24 %-29.24 %
กุมภาพันธ์874.37874.37874.371,320.001,040.001,130.00-50.97 %-18.94 %-29.24 %
มีนาคม874.37874.37874.371,140.001,130.001,130.00-30.38 %-29.24 %-29.24 %
เมษายน874.37874.37874.371,140.001,130.001,130.00-30.38 %-29.24 %-29.24 %
พฤษภาคม874.37874.37874.371,130.001,130.00930.00-29.24 %-29.24 %-6.36 %
มิถุนายน874.37874.37874.371,130.001,130.001,120.00-29.24 %-29.24 %-28.09 %
กรกฎาคม874.37874.37874.371,130.00950.00940.00-29.24 %-8.65 %-7.51 %
สิงหาคม874.37874.37874.371,130.001,120.00930.00-29.24 %-28.09 %-6.36 %
รวม 6 เดือน5,246.225,246.225,246.226,240.958,190.008,100.00-18.96 %-56.11 %-54.40 %
รวม 12 เดือน10,492.4410,492.4410,492.4413,040.9514,780.0014,280.00-24.29 %-40.86 %-36.10 %