เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน843.79867.14870.06422.67244.15619.6249.91 %71.84 %28.78 %
ตุลาคม843.79875.90870.06855.09829.072.85-1.34 %5.35 %99.67 %
พฤศจิกายน843.79864.22870.06811.97385.162.853.77 %55.43 %99.67 %
ธันวาคม843.79872.98870.06690.33462.382.8518.19 %47.03 %99.67 %
มกราคม843.79872.98870.061,065.58795.832.85-26.28 %8.84 %99.67 %
กุมภาพันธ์843.79872.98870.06612.94705.982.8527.36 %19.13 %99.67 %
มีนาคม843.79870.06870.061,107.48103.292.85-31.25 %88.13 %99.67 %
เมษายน870.06870.061,143.28694.59303.3220.17 %65.14 %
พฤษภาคม870.06870.06744.10674.64593.7522.46 %31.76 %
มิถุนายน870.06870.06968.69682.21490.9121.59 %43.58 %
กรกฎาคม870.06870.06829.07678.52298.3022.01 %65.72 %
สิงหาคม870.06870.06640.48662.37470.4623.87 %45.93 %
รวม 6 เดือน5,062.745,226.205,220.364,458.593,422.57633.8711.93 %34.51 %87.86 %
รวม 12 เดือน10,446.5610,440.729,891.686,918.202,793.4633.78 %73.24 %