เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน760.31777.82760.31486.40285.00595.3936.03 %63.36 %21.69 %
ตุลาคม760.31777.82760.31323.951,140.00468.9357.39 %-46.56 %38.32 %
พฤศจิกายน760.31777.82760.31399.951,095.35293.4347.40 %-40.82 %61.41 %
ธันวาคม760.31777.82760.31327.751,055.45620.1456.89 %-35.69 %18.44 %
มกราคม760.31777.82760.31430.351,118.52275.8743.40 %-43.80 %63.72 %
กุมภาพันธ์760.31777.82760.31332.501,145.04390.4556.27 %-47.21 %48.65 %
มีนาคม760.31777.82760.31335.351,060.27285.3155.89 %-36.31 %62.47 %
เมษายน760.31777.82760.31332.501,073.50214.4156.27 %-38.01 %71.80 %
พฤษภาคม760.31777.82760.31314.451,060.27114.8658.64 %-36.31 %84.89 %
มิถุนายน760.31777.82760.31950.00118.75-22.14 %84.38 %
กรกฎาคม760.31777.82760.31285.00950.0095.0062.52 %-22.14 %87.51 %
สิงหาคม760.31777.82760.31285.00950.00114.0062.52 %-22.14 %85.01 %
รวม 6 เดือน4,561.864,666.924,561.862,300.905,839.362,644.2149.56 %-25.12 %42.04 %
รวม 12 เดือน9,123.729,333.849,123.7211,883.393,586.54-27.32 %60.69 %