เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน605.61605.61605.61808.977,491.10760.90-33.58 %-1,136.95 %-25.64 %
ตุลาคม605.61605.61605.61800.65900.60428.40-32.21 %-48.71 %29.26 %
พฤศจิกายน605.61605.61605.61918.70872.10461.41-51.70 %-44.00 %23.81 %
ธันวาคม605.61605.61605.61906.90861.29380.90-49.75 %-42.22 %37.10 %
มกราคม605.61605.61605.61783.00900.60517.77-29.29 %-48.71 %14.50 %
กุมภาพันธ์605.61605.61605.61709.50899.17600.38-17.15 %-48.47 %0.86 %
มีนาคม605.61605.61605.61712.00908.20835.92-17.57 %-49.96 %-38.03 %
เมษายน605.61605.61605.61396.97885.50238.0534.45 %-46.22 %60.69 %
พฤษภาคม605.61605.61605.611,035.70886.35342.00-71.02 %-46.36 %43.53 %
มิถุนายน605.61605.61605.611,120.19560.42517.75-84.97 %7.46 %14.51 %
กรกฎาคม605.61605.61605.61260.00520.23380.0057.07 %14.10 %37.25 %
สิงหาคม605.61605.61605.61423.80849.02361.0030.02 %-40.19 %40.39 %
รวม 6 เดือน3,633.663,633.663,633.664,927.7211,924.853,149.76-35.61 %-228.18 %13.32 %
รวม 12 เดือน7,267.327,267.327,267.328,876.3816,534.575,824.48-22.14 %-127.52 %19.85 %