เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน888.38885.46873.78382.33195.13370.5056.96 %77.96 %57.60 %
ตุลาคม888.38885.46873.78495.50382.90419.9044.22 %56.76 %51.94 %
พฤศจิกายน888.38885.46873.78932.41645.00622.25-4.96 %27.16 %28.79 %
ธันวาคม900.05885.46873.78592.87580.28400.9034.13 %34.47 %54.12 %
มกราคม900.05885.46873.78950.85518.45198.12-5.64 %41.45 %77.33 %
กุมภาพันธ์900.05885.46862.11406.37388.87413.0154.85 %56.08 %52.09 %
มีนาคม900.05803.73862.11721.47442.32717.7019.84 %44.97 %16.75 %
เมษายน900.05657.78541.02721.471.85343.1619.84 %99.72 %36.57 %
พฤษภาคม900.05882.54862.11533.6879.03135.3040.71 %91.04 %84.31 %
มิถุนายน894.21882.54838.75304.32272.7690.6565.97 %69.09 %89.19 %
กรกฎาคม894.21891.30570.21601.34305.59150.0032.75 %65.71 %73.69 %
สิงหาคม894.21891.30584.80652.02435.74469.5727.08 %51.11 %19.70 %
รวม 6 เดือน5,365.295,312.765,231.013,760.332,710.632,424.6829.91 %48.98 %53.65 %
รวม 12 เดือน10,748.0710,321.959,490.017,294.644,247.924,331.0732.13 %58.85 %54.36 %