เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน736.59739.51742.43615.48390.86810.0416.44 %47.15 %-9.11 %
ตุลาคม739.51739.51742.43414.20424.37595.1043.99 %42.62 %19.84 %
พฤศจิกายน739.51739.51742.43839.26784.96196.94-13.49 %-6.15 %73.47 %
ธันวาคม739.51739.51742.43759.38744.95718.28-2.69 %-0.74 %3.25 %
มกราคม739.51739.51742.43759.66740.88313.60-2.72 %-0.18 %57.76 %
กุมภาพันธ์739.51739.51742.43686.75823.61614.097.14 %-11.37 %17.29 %
มีนาคม739.51742.43742.43398.69188.18406.3246.09 %74.65 %45.27 %
เมษายน739.51742.43742.43291.5949.65165.3860.57 %93.31 %77.73 %
พฤษภาคม733.67742.43742.43571.8022.687.1722.06 %96.95 %99.03 %
มิถุนายน733.67742.43742.431,003.69305.58336.97-36.80 %58.84 %54.61 %
กรกฎาคม733.67742.43742.43777.33570.8963.44-5.95 %23.10 %91.45 %
สิงหาคม733.67742.43742.43906.18949.75190.03-23.51 %-27.92 %74.40 %
รวม 6 เดือน4,434.144,437.064,454.584,074.733,909.613,248.068.11 %11.89 %27.08 %
รวม 12 เดือน8,847.848,891.648,909.168,024.015,996.344,417.369.31 %32.56 %50.42 %