เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน773.40773.40814.27559.86667.17431.0627.61 %13.74 %47.06 %
ตุลาคม773.40773.40814.27483.66395.99416.8237.46 %48.80 %48.81 %
พฤศจิกายน773.40773.40814.27601.36273.97528.4922.24 %64.58 %35.10 %
ธันวาคม773.40773.40814.27446.21707.60487.3742.31 %8.51 %40.15 %
มกราคม773.40773.40814.27543.27556.95269.3129.76 %27.99 %66.93 %
กุมภาพันธ์773.40773.40814.27441.54496.17357.1242.91 %35.85 %56.14 %
มีนาคม773.40773.40814.27426.83262.89586.5744.81 %66.01 %27.96 %
เมษายน773.40773.40814.2781.6682.17371.8289.44 %89.37 %54.34 %
พฤษภาคม773.40814.27481.51138.96440.5837.74 %45.89 %
มิถุนายน773.40814.27204.81317.61390.3473.52 %52.06 %
กรกฎาคม773.40814.27560.20237.22409.4827.57 %49.71 %
สิงหาคม773.40814.27600.23718.68550.4022.39 %32.41 %
รวม 6 เดือน4,640.404,640.404,885.623,075.893,097.852,490.1633.71 %33.24 %49.03 %
รวม 12 เดือน9,280.809,771.245,431.134,855.385,239.3441.48 %46.38 %