เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,776.711,776.711,776.71255.16309.89309.8985.64 %82.56 %82.56 %
ตุลาคม1,776.711,776.711,776.71126.88378.8577.0292.86 %78.68 %95.66 %
พฤศจิกายน1,776.711,776.711,776.71267.16172.22363.2084.96 %90.31 %79.56 %
ธันวาคม1,776.711,776.711,776.71245.99458.04302.1386.15 %74.22 %83.00 %
มกราคม1,776.711,776.711,776.71326.00188.84318.5981.65 %89.37 %82.07 %
กุมภาพันธ์1,776.711,776.711,776.71142.20124.83387.4992.00 %92.97 %78.19 %
มีนาคม1,776.711,776.711,776.7136.55163.3697.9397.94 %90.81 %94.49 %
เมษายน1,776.711,776.711,776.71243.31193.522.8586.31 %89.11 %99.84 %
พฤษภาคม1,776.711,776.711,776.71262.44140.71327.2885.23 %92.08 %81.58 %
มิถุนายน1,776.711,776.711,776.71104.91106.79323.5694.10 %93.99 %81.79 %
กรกฎาคม1,776.711,776.711,776.71124.62428.30449.4492.99 %75.89 %74.70 %
สิงหาคม1,776.711,776.711,776.71299.59212.89443.1983.14 %88.02 %75.06 %
รวม 6 เดือน10,660.2610,660.2610,660.261,363.411,632.671,758.3387.21 %84.68 %83.51 %
รวม 12 เดือน21,320.5221,320.5221,320.522,434.822,878.243,402.5888.58 %86.50 %84.04 %