เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน847.07836.91836.91604.50475.20476.2028.64 %43.22 %43.10 %
ตุลาคม841.99836.91836.91298.80434.55466.2064.51 %48.08 %44.30 %
พฤศจิกายน841.99836.91821.67553.70552.90162.7534.24 %33.94 %80.19 %
ธันวาคม841.99836.91821.67490.30453.80454.8041.77 %45.78 %44.65 %
มกราคม836.91847.07821.67543.60660.50493.2535.05 %22.03 %39.97 %
กุมภาพันธ์831.83847.07821.67336.75294.90471.5559.52 %65.19 %42.61 %
มีนาคม831.83841.99821.67392.60299.65300.6552.80 %64.41 %63.41 %
เมษายน831.83841.99821.67194.35245.70142.6576.64 %70.82 %82.64 %
พฤษภาคม841.99841.99821.67319.40236.15172.3062.07 %71.95 %79.03 %
มิถุนายน836.91841.99821.67521.80188.40327.2037.65 %77.62 %60.18 %
กรกฎาคม836.91841.99735.31662.85455.80220.0520.80 %45.87 %70.07 %
สิงหาคม836.91841.99735.31669.05423.25222.6520.06 %49.73 %69.72 %
รวม 6 เดือน5,041.785,041.784,960.502,827.652,871.852,524.7543.92 %43.04 %49.10 %
รวม 12 เดือน10,058.1610,093.729,717.805,587.704,720.803,910.2544.45 %53.23 %59.76 %