เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,039.071,039.07256.51258.4675.31 %75.13 %
ตุลาคม1,021.551,039.07246.58163.28163.2875.86 %84.29 %
พฤศจิกายน1,021.551,039.07196.51399.75399.7580.76 %61.53 %
ธันวาคม1,021.551,039.07170.62442.65318.9783.30 %69.30 %
มกราคม1,024.471,039.071,039.07217.95234.48208.1978.73 %77.43 %79.96 %
กุมภาพันธ์1,021.551,039.071,039.0776.78309.41258.1892.48 %70.22 %75.15 %
มีนาคม1,024.471,039.071,039.0792.22111.8792.2291.00 %89.23 %91.12 %
เมษายน1,024.471,039.071,039.07116.7673.0489.7488.60 %92.97 %91.36 %
พฤษภาคม1,030.311,039.071,039.07186.83105.3572.6781.87 %89.86 %93.01 %
มิถุนายน1,030.311,039.071,039.07419.66180.58159.5559.27 %82.62 %84.64 %
กรกฎาคม1,033.231,039.071,039.07127.11302.9269.2587.70 %70.85 %93.34 %
สิงหาคม1,030.311,039.071,039.07221.67321.9667.9278.48 %69.01 %93.46 %
รวม 6 เดือน6,149.746,234.421,164.951,606.8381.06 %74.23 %
รวม 12 เดือน12,322.8412,468.842,329.212,158.1781.10 %82.69 %