เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,043.991,014.80985.61901.00714.40716.3013.70 %29.60 %27.32 %
ตุลาคม1,043.991,014.80985.61862.50692.24278.9117.38 %31.79 %71.70 %
พฤศจิกายน1,043.991,014.80985.61842.85999.98533.1519.27 %1.46 %45.91 %
ธันวาคม1,043.991,014.80985.61850.15698.37671.0318.57 %31.18 %31.92 %
มกราคม1,043.991,014.80985.61850.15777.87266.6318.57 %23.35 %72.95 %
กุมภาพันธ์1,043.991,014.80985.611,162.80843.07421.96-11.38 %16.92 %57.19 %
มีนาคม1,043.991,014.801,026.48869.55480.75778.9116.71 %52.63 %24.12 %
เมษายน1,043.991,014.801,032.32367.6050.64160.1064.79 %95.01 %84.49 %
พฤษภาคม1,026.481,014.801,023.56810.70209.71265.1021.02 %79.33 %74.10 %
มิถุนายน1,026.481,014.801,023.561,311.45256.66606.53-27.76 %74.71 %40.74 %
กรกฎาคม1,023.561,014.801,023.56774.95556.90511.4224.29 %45.12 %50.04 %
สิงหาคม1,023.561,014.801,023.561,019.35595.46446.420.41 %41.32 %56.39 %
รวม 6 เดือน6,263.946,088.805,913.665,469.454,725.932,887.9712.68 %22.38 %51.16 %
รวม 12 เดือน12,452.0012,177.6012,066.7010,623.056,876.045,656.4514.69 %43.54 %53.12 %