เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,679.351,689.511,254.25366.30769.90420.0078.19 %54.43 %66.51 %
ตุลาคม1,628.551,689.511,254.251,208.72603.751,200.2525.78 %64.26 %4.31 %
พฤศจิกายน1,628.551,689.511,254.25762.05802.40706.4053.21 %52.51 %43.68 %
ธันวาคม1,628.551,689.511,254.25611.10924.60726.7062.48 %45.27 %42.06 %
มกราคม1,643.791,689.511,254.25868.721,276.35296.4047.15 %24.45 %76.37 %
กุมภาพันธ์1,643.791,689.511,254.25727.20798.10637.5155.76 %52.76 %49.17 %
มีนาคม1,643.791,689.511,254.25844.65736.10753.0048.62 %56.43 %39.96 %
เมษายน1,643.791,674.271,254.25501.10392.88302.7969.52 %76.53 %75.86 %
พฤษภาคม1,643.791,674.271,254.25811.05378.05286.7550.66 %77.42 %77.14 %
มิถุนายน1,643.791,674.271,295.12640.40603.95165.3061.04 %63.93 %87.24 %
กรกฎาคม1,689.511,674.271,295.12776.50807.90328.5554.04 %51.75 %74.63 %
สิงหาคม1,689.511,674.271,295.12811.00841.17263.5052.00 %49.76 %79.65 %
รวม 6 เดือน9,852.5810,137.067,525.504,544.105,175.103,987.2653.88 %48.95 %47.02 %
รวม 12 เดือน19,806.7620,197.9215,173.618,928.808,935.156,087.1554.92 %55.76 %59.88 %