เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน933.63933.63741.35477.00263.1520.59 %48.91 %
ตุลาคม933.63933.63353.8030.00665.0062.10 %96.79 %
พฤศจิกายน933.63933.63426.6070.00171.0054.31 %92.50 %
ธันวาคม933.63933.63419.3560.00570.0055.08 %93.57 %
มกราคม933.63933.63543.2568.00323.6741.81 %92.72 %
กุมภาพันธ์933.63933.63754.0952.00298.3019.23 %94.43 %
มีนาคม933.63933.63508.2542.00392.3545.56 %95.50 %
เมษายน933.63933.63332.5038.00195.3064.39 %95.93 %
พฤษภาคม933.63933.63323.0035.00191.9065.40 %96.25 %
มิถุนายน933.63933.63350.0033.00180.5062.51 %96.47 %
กรกฎาคม933.63933.63524.70186.7543.80 %
สิงหาคม933.63933.63504.00190.0046.02 %
รวม 6 เดือน5,601.785,601.783,238.44757.002,291.1242.19 %86.49 %
รวม 12 เดือน11,203.5611,203.565,780.893,627.9248.40 %