เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,125.821,125.821,111.22500.65479.75235.6055.53 %57.39 %78.80 %
ตุลาคม1,105.381,125.821,111.22366.70230.85539.6066.83 %79.49 %51.44 %
พฤศจิกายน1,105.381,125.821,111.22623.20424.65220.4043.62 %62.28 %80.17 %
ธันวาคม1,105.381,125.821,111.22627.95323.95521.5543.19 %71.23 %53.07 %
มกราคม1,105.381,125.821,111.22472.15645.05296.4057.29 %42.70 %73.33 %
กุมภาพันธ์1,105.381,125.821,111.22474.05914.85436.0557.11 %18.74 %60.76 %
มีนาคม1,105.381,125.821,111.22603.25106.40475.0045.43 %90.55 %57.25 %
เมษายน1,105.38804.731,111.22691.60107.35229.9037.43 %86.66 %79.31 %
พฤษภาคม1,105.38804.731,111.22513.95189.0538.9553.50 %76.51 %96.49 %
มิถุนายน1,105.381,096.631,111.22485.45191.90168.1556.08 %82.50 %84.87 %
กรกฎาคม1,105.381,111.221,111.22533.90319.20133.0051.70 %71.27 %88.03 %
สิงหาคม1,117.061,111.221,111.22694.45558.60197.6037.83 %49.73 %82.22 %
รวม 6 เดือน6,652.726,754.926,667.323,064.703,019.102,249.6053.93 %55.31 %66.26 %
รวม 12 เดือน13,296.6812,809.2713,334.646,587.304,491.603,492.2050.46 %64.93 %73.81 %