เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,070.681,024.96989.40880.261,115.90677.4817.78 %-8.87 %31.53 %
ตุลาคม1,050.361,024.96989.401,456.941,570.331,154.38-38.71 %-53.21 %-16.67 %
พฤศจิกายน1,050.361,024.96989.401,367.391,818.491,140.91-30.18 %-77.42 %-15.31 %
ธันวาคม1,050.361,024.96989.401,523.861,723.431,130.50-45.08 %-68.15 %-14.26 %
มกราคม1,045.281,024.96989.401,615.003,123.25843.10-54.50 %-204.72 %14.79 %
กุมภาพันธ์1,045.281,024.96989.40965.852,936.391,341.457.60 %-186.49 %-35.58 %
มีนาคม1,045.281,024.96989.40805.77172.501,292.7622.91 %83.17 %-30.66 %
เมษายน1,045.281,004.64989.401,488.76811.751,194.00-42.43 %19.20 %-20.68 %
พฤษภาคม1,045.281,004.64989.401,393.35867.25826.43-33.30 %13.68 %16.47 %
มิถุนายน1,045.281,004.64989.40877.73907.941,047.5016.03 %9.63 %-5.87 %
กรกฎาคม1,045.281,004.64989.402,134.67848.501,660.52-104.22 %15.54 %-67.83 %
สิงหาคม1,045.281,004.64989.40689.061,339.861,155.3234.08 %-33.37 %-16.77 %
รวม 6 เดือน6,312.326,149.765,936.407,809.3012,287.806,287.82-23.72 %-99.81 %-5.92 %
รวม 12 เดือน12,584.0012,197.9211,872.8015,198.6517,235.6013,464.35-20.78 %-41.30 %-13.41 %