เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน912.27912.27816.40380.00285.00161.5058.35 %68.76 %80.22 %
ตุลาคม912.27912.27816.4066.50114.00303.0592.71 %87.50 %62.88 %
พฤศจิกายน912.27912.27816.40232.75294.5066.5074.49 %67.72 %91.85 %
ธันวาคม912.27912.27816.40266.00266.00405.4970.84 %70.84 %50.33 %
มกราคม922.43902.11816.40220.40405.6567.4576.11 %55.03 %91.74 %
กุมภาพันธ์886.87902.11816.40180.50256.50244.1579.65 %71.57 %70.09 %
มีนาคม886.87902.11822.24289.75218.50332.5067.33 %75.78 %59.56 %
เมษายน891.95902.11822.24114.0042.75172.9087.22 %95.26 %78.97 %
พฤษภาคม912.27902.11822.24156.75228.0038.0082.82 %74.73 %95.38 %
มิถุนายน912.27912.27819.32114.00190.00342.0087.50 %79.17 %58.26 %
กรกฎาคม912.27912.27819.32285.00142.50209.0068.76 %84.38 %74.49 %
สิงหาคม912.27912.27819.32128.25370.50294.5085.94 %59.39 %64.06 %
รวม 6 เดือน5,458.385,453.304,898.401,346.151,621.651,248.1475.34 %70.26 %74.52 %
รวม 12 เดือน10,886.2810,896.449,823.082,433.902,813.902,637.0477.64 %74.18 %73.15 %