เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,009.181,023.771,009.18731.17593.31424.9427.55 %42.05 %57.89 %
ตุลาคม1,009.181,015.021,009.18483.43234.29477.2952.10 %76.92 %52.71 %
พฤศจิกายน1,009.181,023.771,009.18361.75623.48141.2264.15 %39.10 %86.01 %
ธันวาคม1,023.771,023.771,009.18287.15415.77186.2471.95 %59.39 %81.55 %
มกราคม1,023.771,023.771,015.02265.20489.85315.7374.10 %52.15 %68.89 %
กุมภาพันธ์1,023.771,023.771,015.02606.73510.49415.1840.74 %50.14 %59.10 %
มีนาคม1,020.851,009.181,015.021,591.73247.70230.18-55.92 %75.46 %77.32 %
เมษายน1,009.181,015.02491.15103.50196.1151.33 %80.68 %
พฤษภาคม1,023.771,015.02523.94163.9775.5148.82 %92.56 %
มิถุนายน1,023.771,015.02670.63207.59344.8034.49 %66.03 %
กรกฎาคม1,023.771,015.02640.30207.59203.5937.46 %79.94 %
สิงหาคม1,023.771,015.02757.07224.12286.8626.05 %71.74 %
รวม 6 เดือน6,098.856,133.876,066.762,735.422,867.191,960.5955.15 %53.26 %67.68 %
รวม 12 เดือน12,223.9612,156.887,410.254,021.673,297.6339.38 %72.87 %