เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน994.581,000.421,000.42771.28190.22403.9522.45 %80.99 %59.62 %
ตุลาคม991.661,000.421,000.42588.69136.90136.9040.64 %86.32 %86.32 %
พฤศจิกายน1,000.421,000.421,000.42641.07418.45418.4535.92 %58.17 %58.17 %
ธันวาคม1,000.421,000.421,000.42481.72385.91385.9151.85 %61.43 %61.43 %
มกราคม1,000.421,000.421,000.42565.96274.25163.2243.43 %72.59 %83.68 %
กุมภาพันธ์1,000.421,000.421,000.42736.71438.70322.8826.36 %56.15 %67.73 %
มีนาคม1,000.421,000.421,000.42409.54231.28391.5259.06 %76.88 %60.86 %
เมษายน1,000.421,000.42154.7591.47116.5084.53 %88.36 %
พฤษภาคม1,000.421,000.42177.17274.25216.9882.29 %78.31 %
มิถุนายน1,000.421,000.42457.6246.78374.6554.26 %62.55 %
กรกฎาคม1,000.421,000.42308.03278.71218.8269.21 %78.13 %
สิงหาคม1,000.421,000.42550.00280.1173.7845.02 %92.63 %
รวม 6 เดือน5,987.926,002.526,002.523,785.421,844.421,831.3036.78 %69.27 %69.49 %
รวม 12 เดือน11,990.4412,005.045,842.533,047.003,223.5551.27 %73.15 %