เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,371.441,352.431,390.46362.90577.36181.2773.54 %57.31 %86.96 %
ตุลาคม1,352.431,352.431,352.43450.97190.22168.1966.65 %85.94 %87.56 %
พฤศจิกายน1,352.431,352.431,352.43494.63335.02372.4963.43 %75.23 %72.46 %
ธันวาคม1,333.411,352.431,352.43450.97216.08290.7966.18 %84.02 %78.50 %
มกราคม1,352.431,352.431,352.43205.06279.94232.3584.84 %79.30 %82.82 %
กุมภาพันธ์1,352.431,390.461,352.43154.00336.20455.9088.61 %75.82 %66.29 %
มีนาคม1,352.431,390.461,352.43411.95301.94283.8969.54 %78.28 %79.01 %
เมษายน1,390.461,390.461,352.43518.02260.77136.2062.74 %81.25 %89.93 %
พฤษภาคม1,390.461,390.461,371.44379.05219.90194.6172.74 %84.19 %85.81 %
มิถุนายน1,371.441,390.461,371.44130.15145.51298.7990.51 %89.54 %78.21 %
กรกฎาคม1,371.441,390.461,371.44203.30145.38113.6885.18 %89.54 %91.71 %
สิงหาคม1,352.431,390.461,371.44460.79170.61159.2665.93 %87.73 %88.39 %
รวม 6 เดือน8,114.578,152.618,152.612,118.531,934.811,700.9873.89 %76.27 %79.14 %
รวม 12 เดือน16,343.2316,495.3716,343.234,221.783,178.922,887.4174.17 %80.73 %82.33 %