เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,285.301,285.301,266.2981.7093.781.9593.64 %92.70 %99.85 %
ตุลาคม1,247.271,304.321,266.290.09119.480.9599.99 %90.84 %99.92 %
พฤศจิกายน1,228.251,285.301,266.2994.3658.380.9592.32 %95.46 %99.92 %
ธันวาคม1,228.251,285.301,266.2963.6587.94162.2194.82 %93.16 %87.19 %
มกราคม1,247.271,304.321,266.29193.650.95107.2884.47 %99.93 %91.53 %
กุมภาพันธ์1,247.271,304.321,266.2946.41110.98132.5696.28 %91.49 %89.53 %
มีนาคม1,228.251,304.321,266.29104.4897.75117.3691.49 %92.51 %90.73 %
เมษายน1,228.251,304.321,266.2999.96115.24112.9291.86 %91.16 %91.08 %
พฤษภาคม1,247.271,304.321,266.29103.05167.8946.1091.74 %87.13 %96.36 %
มิถุนายน1,228.251,304.321,266.2990.8065.9249.2492.61 %94.95 %96.11 %
กรกฎาคม1,228.251,304.321,266.2990.801.0083.1092.61 %99.92 %93.44 %
สิงหาคม1,247.271,304.321,266.29138.74188.8954.7388.88 %85.52 %95.68 %
รวม 6 เดือน7,483.617,768.867,597.74479.86471.51405.9193.59 %93.93 %94.66 %
รวม 12 เดือน14,891.1515,594.7815,195.481,107.691,108.22869.3692.56 %92.89 %94.28 %