เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน97.52114.90110.56117.8368.2878.44-20.83 %40.58 %29.05 %
ตุลาคม97.52114.90110.5629.10110.1950.2470.16 %4.10 %54.56 %
พฤศจิกายน97.52101.87110.5670.9833.8850.5127.21 %66.75 %54.31 %
ธันวาคม97.52101.87110.5668.6132.67161.1129.65 %67.93 %-45.72 %
มกราคม97.52101.87110.5693.1734.1023.904.46 %66.53 %78.38 %
กุมภาพันธ์97.52101.87110.56109.7325.5414.44-12.52 %74.93 %86.93 %
มีนาคม97.52101.87110.5662.1484.1972.9336.28 %17.36 %34.03 %
เมษายน97.52114.90110.5656.6270.290.9541.94 %38.82 %99.14 %
พฤษภาคม97.52114.90110.5633.4034.130.9565.75 %70.30 %99.14 %
มิถุนายน97.52114.90110.5669.6470.680.9528.59 %38.49 %99.14 %
กรกฎาคม97.52114.90110.5668.81113.962.8529.44 %0.82 %97.42 %
สิงหาคม97.52114.90110.5658.2562.7230.4640.27 %45.41 %72.45 %
รวม 6 เดือน585.12637.28663.36489.42304.65378.6516.36 %52.20 %42.92 %
รวม 12 เดือน1,170.241,313.651,326.72838.29740.61487.7428.37 %43.62 %63.24 %