เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานอากาศเกษตรกาญจนดิษฐ์)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน81.1681.1676.8132.2235.400.9560.30 %56.39 %98.76 %
ตุลาคม81.1681.1676.8162.850.950.9522.56 %98.83 %98.76 %
พฤศจิกายน81.1681.1676.8131.432.9630.4661.28 %96.36 %60.35 %
ธันวาคม81.1681.1676.8175.600.9539.376.85 %98.83 %48.75 %
มกราคม81.1681.1676.8168.020.950.9516.19 %98.83 %98.76 %
กุมภาพันธ์81.1681.1676.8135.40475.0055.1756.39 %-485.26 %28.18 %
มีนาคม81.1681.1676.8168.020.950.9516.19 %98.83 %98.76 %
เมษายน81.1681.1681.1635.4048.860.9556.39 %39.80 %98.83 %
พฤษภาคม81.1681.1681.1668.0223.6033.7616.19 %70.92 %58.40 %
มิถุนายน81.1681.1681.1635.4048.1733.4156.39 %40.64 %58.83 %
กรกฎาคม81.1681.1681.1668.0241.970.9516.19 %48.29 %98.83 %
สิงหาคม81.1681.1681.1668.020.9556.5616.19 %98.83 %30.31 %
รวม 6 เดือน486.96486.96460.86305.52516.20127.8437.26 %-6.01 %72.26 %
รวม 12 เดือน973.92973.92943.47648.39680.71254.4333.42 %30.11 %73.03 %