เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน89.6189.6189.6182.1568.450.958.33 %23.62 %98.94 %
ตุลาคม89.6189.6189.6168.7879.7185.7323.25 %11.05 %4.33 %
พฤศจิกายน89.6189.6189.6148.1779.8085.7346.25 %10.95 %4.33 %
ธันวาคม89.6189.6189.6168.7881.9989.5323.25 %8.50 %0.09 %
มกราคม89.6189.6189.6169.9647.6974.1021.93 %46.78 %17.31 %
กุมภาพันธ์89.6189.6189.6155.7671.3581.7537.77 %20.38 %8.77 %
มีนาคม89.6189.6189.6174.8181.0473.0016.51 %9.57 %18.54 %
เมษายน89.6189.6189.6174.4869.6773.9016.88 %22.25 %17.53 %
พฤษภาคม89.6189.6189.61108.1596.5571.40-20.69 %-7.74 %20.32 %
มิถุนายน89.6189.6189.6183.260.9552.447.09 %98.94 %41.48 %
กรกฎาคม89.6189.6189.6177.5867.4472.5313.43 %24.74 %19.06 %
สิงหาคม89.6189.6189.6154.7488.5072.5338.91 %1.24 %19.06 %
รวม 6 เดือน537.66537.66537.66393.59428.98417.7826.79 %20.21 %22.30 %
รวม 12 เดือน1,075.321,075.321,075.32866.61833.13833.5919.41 %22.52 %22.48 %