เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน92.3192.3192.310.950.950.9598.97 %98.97 %98.97 %
ตุลาคม92.3192.3192.310.950.950.9598.97 %98.97 %98.97 %
พฤศจิกายน92.3192.3192.310.950.950.9598.97 %98.97 %98.97 %
ธันวาคม92.3192.3192.310.950.951,041.4498.97 %98.97 %-1,028.20 %
มกราคม92.3192.3192.3134.1152.87950.0063.04 %42.73 %-929.14 %
กุมภาพันธ์92.3192.3192.310.950.950.9598.97 %98.97 %98.97 %
มีนาคม92.3192.3192.310.950.950.9598.97 %98.97 %98.97 %
เมษายน92.3191.2392.310.950.950.9598.97 %98.96 %98.97 %
พฤษภาคม92.3192.3192.310.950.950.9598.97 %98.97 %98.97 %
มิถุนายน92.3192.3192.310.950.950.9598.97 %98.97 %98.97 %
กรกฎาคม92.3192.3192.310.950.950.9598.97 %98.97 %98.97 %
สิงหาคม92.3192.3192.310.950.950.9598.97 %98.97 %98.97 %
รวม 6 เดือน553.86553.86553.8638.8657.621,995.2492.98 %89.60 %-260.24 %
รวม 12 เดือน1,107.721,106.641,107.7244.5663.322,000.9495.98 %94.28 %-80.64 %