เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,322.252,265.202,322.251,160.901,445.902.8550.01 %36.17 %99.88 %
ตุลาคม2,208.152,360.282,322.251,097.251,278.70799.9050.31 %45.82 %65.55 %
พฤศจิกายน2,208.152,360.282,322.25973.751,165.65956.6555.90 %50.61 %58.81 %
ธันวาคม2,208.152,360.282,322.251,048.801,274.901,137.1552.50 %45.99 %51.03 %
มกราคม2,265.202,360.282,322.251,178.001,441.15961.4048.00 %38.94 %58.60 %
กุมภาพันธ์2,265.202,360.282,284.21869.251,208.401,032.6561.63 %48.80 %54.79 %
มีนาคม2,265.202,360.282,284.21897.751,612.151,284.4060.37 %31.70 %43.77 %
เมษายน2,265.202,360.282,132.091,445.90780.901,200.0036.17 %66.91 %43.72 %
พฤษภาคม2,265.202,360.282,132.091,444.951,118.15456.0036.21 %52.63 %78.61 %
มิถุนายน2,265.202,303.232,322.251,317.651,479.15776.1541.83 %35.78 %66.58 %
กรกฎาคม2,265.202,303.232,322.251,023.151,084.90758.7554.83 %52.90 %67.33 %
สิงหาคม2,265.202,303.232,322.251,654.901,455.40818.9026.94 %36.81 %64.74 %
รวม 6 เดือน13,477.1014,066.6013,895.466,327.957,814.704,890.6053.05 %44.44 %64.80 %
รวม 12 เดือน27,068.3028,057.1327,410.6014,112.2515,345.3510,184.8047.86 %45.31 %62.84 %