เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,339.382,187.252,415.441,144.752,194.503,296.5051.07 %-0.33 %-36.48 %
ตุลาคม2,149.222,187.252,149.222,850.002,337.004,382.35-32.61 %-6.85 %-103.90 %
พฤศจิกายน2,149.222,225.282,377.411,558.002,883.254,569.5027.51 %-29.57 %-92.20 %
ธันวาคม2,149.222,244.302,377.412,945.002,641.952,793.00-37.03 %-17.72 %-17.48 %
มกราคม2,567.572,244.302,377.415,852.004,407.052,617.25-127.92 %-96.37 %-10.09 %
กุมภาพันธ์2,624.622,244.302,377.414,987.503,177.752,422.50-90.03 %-41.59 %-1.90 %
มีนาคม2,624.622,244.302,377.417,253.253,405.755,058.75-176.35 %-51.75 %-112.78 %
เมษายน2,624.622,244.302,377.413,078.002,631.502,615.35-17.27 %-17.25 %-10.01 %
พฤษภาคม2,624.622,244.302,320.364,165.752,911.753,690.75-58.72 %-29.74 %-59.06 %
มิถุนายน2,624.622,244.302,320.361,610.252,357.903,277.5038.65 %-5.06 %-41.25 %
กรกฎาคม2,624.622,415.442,320.364,564.753,280.351,505.75-73.92 %-35.81 %35.11 %
สิงหาคม2,320.362,415.442,301.346,669.003,795.251,856.30-187.41 %-57.12 %19.34 %
รวม 6 เดือน13,979.2313,332.6814,074.3019,337.2517,641.5020,081.10-38.33 %-32.32 %-42.68 %
รวม 12 เดือน29,422.6927,140.7628,091.5446,678.2536,024.0038,085.50-58.65 %-32.73 %-35.58 %