เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน49.6349.6349.632.8595.002.8594.26 %-91.42 %94.26 %
ตุลาคม49.6349.6349.632.852.852.8594.26 %94.26 %94.26 %
พฤศจิกายน49.6349.6349.6329.49106.982.8540.58 %-115.55 %94.26 %
ธันวาคม49.6349.6349.632.852.852.8594.26 %94.26 %94.26 %
มกราคม49.6349.6349.632.852.852.8594.26 %94.26 %94.26 %
กุมภาพันธ์49.6349.6349.632.852.852.8594.26 %94.26 %94.26 %
มีนาคม49.6349.6324.602.85116.612.8594.26 %-134.96 %88.41 %
เมษายน49.6349.6349.632.852.852.8594.26 %94.26 %94.26 %
พฤษภาคม49.6349.6349.632.852.852.8594.26 %94.26 %94.26 %
มิถุนายน49.6349.6349.632.852.852.8594.26 %94.26 %94.26 %
กรกฎาคม49.6349.6349.63104.242.852.85-110.04 %94.26 %94.26 %
สิงหาคม49.6349.6349.6399.752.8544.65-100.99 %94.26 %10.03 %
รวม 6 เดือน297.78297.78297.7843.74213.3817.1085.31 %28.34 %94.26 %
รวม 12 เดือน595.56595.56570.53259.13344.2476.0056.49 %42.20 %86.68 %