เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน744.31763.33763.330.95299.90199.2599.87 %60.71 %73.90 %
ตุลาคม744.31763.33782.34274.33364.84282.1063.14 %52.20 %63.94 %
พฤศจิกายน744.31763.33782.34308.59224.88443.1358.54 %70.54 %43.36 %
ธันวาคม744.31763.33782.34205.66297.00169.9572.37 %61.09 %78.28 %
มกราคม744.31763.33782.34281.45414.93177.1062.19 %45.64 %77.36 %
กุมภาพันธ์744.31763.33801.36107.58250.31116.7085.55 %67.21 %85.44 %
มีนาคม744.31763.33820.38373.05212.5149.88 %72.16 %
เมษายน744.31763.33820.3898.93194.3386.71 %74.54 %
พฤษภาคม744.31763.33820.38264.95291.4364.40 %61.82 %
มิถุนายน744.31763.33820.38218.11374.013,458.0070.70 %51.00 %-321.51 %
กรกฎาคม744.31763.33820.38329.46291.114,750.0055.74 %61.86 %-479.00 %
สิงหาคม744.31763.33820.38306.81385.145,187.0058.78 %49.54 %-532.27 %
รวม 6 เดือน4,465.864,579.984,694.051,178.551,851.851,388.2373.61 %59.57 %70.43 %
รวม 12 เดือน8,931.729,159.969,616.332,769.863,600.3868.99 %60.69 %