เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน762.34762.31705.27186.20190.00285.0075.58 %75.08 %59.59 %
ตุลาคม762.34762.31705.27169.1036.41152.0077.82 %95.22 %78.45 %
พฤศจิกายน762.34762.31705.27199.50244.50190.0073.83 %67.93 %73.06 %
ธันวาคม762.34762.31705.27249.85100.24190.0067.23 %86.85 %73.06 %
มกราคม762.34762.31705.27234.65197.88114.0069.22 %74.04 %83.84 %
กุมภาพันธ์762.34762.31705.27222.30179.9295.0070.84 %76.40 %86.53 %
มีนาคม762.34705.27705.27238.45114.9676.0068.72 %83.70 %89.22 %
เมษายน762.34705.27705.27230.85127.08292.1769.72 %81.98 %58.57 %
พฤษภาคม762.34705.27705.27219.45114.04258.6171.21 %83.83 %63.33 %
มิถุนายน762.34705.27705.27199.50335.16258.6173.83 %52.48 %63.33 %
กรกฎาคม762.34705.27705.27209.00332.50194.4172.58 %52.85 %72.43 %
สิงหาคม705.27705.27199.50285.00202.8959.59 %71.23 %
รวม 6 เดือน4,574.044,573.864,231.621,261.60948.961,026.0072.42 %79.25 %75.75 %
รวม 12 เดือน8,805.488,463.242,558.352,257.702,308.6974.36 %72.72 %