เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน521.70445.63521.70606.791.90131.42-16.31 %99.57 %74.81 %
ตุลาคม521.70445.63521.70536.7545.1296.06-2.88 %89.88 %81.59 %
พฤศจิกายน521.70445.63521.70554.38102.49143.14-6.26 %77.00 %72.56 %
ธันวาคม521.70445.63521.70514.9092.43107.251.30 %79.26 %79.44 %
มกราคม521.70426.62521.70232.44108.57129.5255.45 %74.55 %75.17 %
กุมภาพันธ์521.70426.62521.70229.90141.1860.6355.93 %66.91 %88.38 %
มีนาคม521.70464.65521.70237.13100.68252.2554.55 %78.33 %51.65 %
เมษายน521.70483.67521.70158.87109.51175.1469.55 %77.36 %66.43 %
พฤษภาคม521.70483.67521.70124.5864.18211.5176.12 %86.73 %59.46 %
มิถุนายน445.63483.67521.70143.35263.08167.7967.83 %45.61 %67.84 %
กรกฎาคม521.70483.67521.70104.391.9075.1779.99 %99.61 %85.59 %
สิงหาคม483.67521.701.90140.7265.3770.91 %87.47 %
รวม 6 เดือน3,130.202,635.763,130.202,675.16491.67668.0214.54 %81.35 %78.66 %
รวม 12 เดือน5,518.766,260.403,445.371,171.751,615.2678.77 %74.20 %