เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,415.12901.69901.69336.30228.00139.6576.24 %74.71 %84.51 %
ตุลาคม1,301.02901.69901.69242.25328.70362.9081.38 %63.55 %59.75 %
พฤศจิกายน1,320.04901.69901.69243.20210.90379.0581.58 %76.61 %57.96 %
ธันวาคม1,339.06901.69901.69256.50123.50416.1080.84 %86.30 %53.85 %
มกราคม1,320.04901.69901.69221.35216.60237.5083.23 %75.98 %73.66 %
กุมภาพันธ์1,320.04901.69901.69422.75114.95462.6567.97 %87.25 %48.69 %
มีนาคม1,510.20901.69901.69362.900.95201.4075.97 %99.89 %77.66 %
เมษายน1,605.28901.69901.69129.200.95215.6591.95 %99.89 %76.08 %
พฤษภาคม1,890.52901.69901.69246.050.95302.1086.99 %99.89 %66.50 %
มิถุนายน1,890.52901.69901.69233.700.95236.5587.64 %99.89 %73.77 %
กรกฎาคม1,852.49901.69901.69224.200.95532.9587.90 %99.89 %40.89 %
สิงหาคม1,852.49901.69901.69260.300.95328.7085.95 %99.89 %63.55 %
รวม 6 เดือน8,015.325,410.145,410.141,722.351,222.651,997.8578.51 %77.40 %63.07 %
รวม 12 เดือน18,616.8210,820.2810,820.283,178.701,228.353,815.2082.93 %88.65 %64.74 %