เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,211.442,306.162,306.16971.851,738.501,320.5056.05 %24.61 %42.74 %
ตุลาคม2,173.412,306.162,268.131,111.50771.40891.1048.86 %66.55 %60.71 %
พฤศจิกายน2,173.412,249.122,306.161,559.901,383.201,408.8528.23 %38.50 %38.91 %
ธันวาคม2,211.442,268.132,306.161,631.151,115.301,060.2026.24 %50.83 %54.03 %
มกราคม2,306.522,306.162,249.121,422.151,006.051,616.9038.34 %56.38 %28.11 %
กุมภาพันธ์1,835.282,287.152,287.152,104.251,412.651,531.40-14.66 %38.24 %33.04 %
มีนาคม1,835.282,306.162,306.161,654.901,173.252,007.359.83 %49.13 %12.96 %
เมษายน1,835.282,306.162,249.121,908.551,308.152,041.55-3.99 %43.28 %9.23 %
พฤษภาคม2,249.122,306.162,306.162,006.401,223.602,117.5510.79 %46.94 %8.18 %
มิถุนายน2,306.162,268.132,268.131,822.101,246.401,497.2020.99 %45.05 %33.99 %
กรกฎาคม2,306.162,306.162,306.161,149.501,223.601,632.1050.16 %46.94 %29.23 %
สิงหาคม2,287.152,306.161,808.801,300.551,439.2543.14 %37.59 %
รวม 6 เดือน12,911.5013,722.8813,722.888,800.807,427.107,828.9531.84 %45.88 %42.95 %
รวม 12 เดือน27,502.8027,464.7719,151.0514,902.6518,563.9545.81 %32.41 %