เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,918.513,013.592,633.27993.70473.10462.6565.95 %84.30 %82.43 %
ตุลาคม2,918.513,013.592,633.27271.70130.1597.8590.69 %95.68 %96.28 %
พฤศจิกายน3,013.593,013.592,633.27412.30461.70271.7086.32 %84.68 %89.68 %
ธันวาคม2,918.513,013.592,633.27254.60205.20302.1091.28 %93.19 %88.53 %
มกราคม2,918.513,013.592,633.27295.45261.25221.3589.88 %91.33 %91.59 %
กุมภาพันธ์3,013.593,013.592,633.27256.50270.75219.4591.49 %91.02 %91.67 %
มีนาคม2,918.513,013.592,633.27285.00197.60259.3590.23 %93.44 %90.15 %
เมษายน3,013.593,013.592,633.27380.00203.3094.0587.39 %93.25 %96.43 %
พฤษภาคม3,013.593,013.592,633.27254.60231.80140.6091.55 %92.31 %94.66 %
มิถุนายน3,013.593,013.592,633.27277.40264.10188.1090.80 %91.24 %92.86 %
กรกฎาคม3,013.593,013.592,633.27289.75320.15242.2590.39 %89.38 %90.80 %
สิงหาคม3,013.593,013.592,633.27363.85361.00195.7087.93 %88.02 %92.57 %
รวม 6 เดือน17,701.2218,081.5415,799.622,484.251,802.151,575.1085.97 %90.03 %90.03 %
รวม 12 เดือน35,687.6836,163.0831,599.244,334.853,380.102,695.1587.85 %90.65 %91.47 %