เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน92.5379.5079.5089.9538.132.852.79 %52.03 %96.42 %
ตุลาคม92.5379.5079.5033.2337.862.8564.09 %52.38 %96.42 %
พฤศจิกายน92.5379.5079.5034.7237.992.8562.47 %52.21 %96.42 %
ธันวาคม92.5379.5079.5038.4632.3832.4758.44 %59.28 %59.16 %
มกราคม92.5379.5079.5038.8374.772.8558.03 %5.95 %96.42 %
กุมภาพันธ์92.5379.5079.504.512.8563.6095.13 %96.42 %20.00 %
มีนาคม92.5379.5079.5035.8133.602.8561.30 %57.73 %96.42 %
เมษายน92.5379.5079.502.852.852.8596.92 %96.42 %96.42 %
พฤษภาคม92.5379.5079.5035.5660.9627.1661.57 %23.32 %65.84 %
มิถุนายน92.5379.5079.5028.912.852.8568.76 %96.42 %96.42 %
กรกฎาคม92.5379.5079.502.8532.402.8596.92 %59.24 %96.42 %
สิงหาคม92.5379.5079.502.8532.572.8596.92 %59.04 %96.42 %
รวม 6 เดือน555.18477.00477.00239.70223.98107.4756.83 %53.04 %77.47 %
รวม 12 เดือน1,110.36954.00954.00348.52389.21148.8868.61 %59.20 %84.39 %