เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน687.26649.23649.230.95409.05341.2599.86 %36.99 %47.44 %
ตุลาคม649.23611.20649.23520.41350.76763.0419.84 %42.61 %-17.53 %
พฤศจิกายน649.23611.20374.97292.09590.73348.3555.01 %3.35 %7.10 %
ธันวาคม649.23611.20374.97492.12648.55480.4124.20 %-6.11 %-28.12 %
มกราคม649.23611.20374.97383.30524.53418.4740.96 %14.18 %-11.60 %
กุมภาพันธ์649.23611.20374.97441.95439.66214.9931.93 %28.07 %42.66 %
มีนาคม649.23611.20374.97343.25346.86577.9747.13 %43.25 %-54.14 %
เมษายน649.23611.20374.97583.83301.25242.6310.07 %50.71 %35.29 %
พฤษภาคม649.23611.20374.97432.73190.47151.9833.35 %68.84 %59.47 %
มิถุนายน649.23649.23374.97341.92433.43299.0547.33 %33.24 %20.25 %
กรกฎาคม649.23649.23374.97331.92568.10243.2748.87 %12.50 %35.12 %
สิงหาคม649.23649.23393.99331.92308.66190.5748.87 %52.46 %51.63 %
รวม 6 เดือน3,933.413,705.232,798.342,130.812,963.282,566.5045.83 %20.02 %8.28 %
รวม 12 เดือน7,828.797,486.525,067.184,496.405,112.044,271.9742.57 %31.72 %15.69 %