เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,453.141,453.141,434.131,700.501,446.85931.00-17.02 %0.43 %35.08 %
ตุลาคม1,453.141,453.141,434.13705.851,328.101,786.0051.43 %8.60 %-24.54 %
พฤศจิกายน1,453.141,453.141,434.131,501.001,398.401,940.85-3.29 %3.77 %-35.33 %
ธันวาคม1,453.141,453.141,434.132,432.001,802.153,032.40-67.36 %-24.02 %-111.45 %
มกราคม1,453.141,453.141,434.132,472.861,364.941,586.50-70.17 %6.07 %-10.62 %
กุมภาพันธ์1,453.141,453.141,434.131,553.251,501.001,482.00-6.89 %-3.29 %-3.34 %
มีนาคม1,453.141,453.141,434.132,215.401,810.701,740.40-52.46 %-24.61 %-21.36 %
เมษายน1,453.141,453.141,434.132,063.401,313.851,981.70-42.00 %9.59 %-38.18 %
พฤษภาคม1,453.141,453.141,434.131,657.751,241.651,134.30-14.08 %14.55 %20.91 %
มิถุนายน1,453.141,453.141,415.111,439.251,045.001,294.850.96 %28.09 %8.50 %
กรกฎาคม1,453.141,453.141,415.111,323.351,223.60910.108.93 %15.80 %35.69 %
สิงหาคม1,453.141,453.141,415.111,534.952,259.10831.25-5.63 %-55.46 %41.26 %
รวม 6 เดือน8,718.848,718.848,604.7810,365.468,841.4410,758.75-18.89 %-1.41 %-25.03 %
รวม 12 เดือน17,437.6817,437.6817,152.5020,599.5617,735.3418,651.35-18.13 %-1.71 %-8.74 %