เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน883.01883.79905.46944.961,118.691,209.26-7.02 %-26.58 %-33.55 %
ตุลาคม923.85888.59886.411,205.141,022.10740.30-30.45 %-15.02 %16.48 %
พฤศจิกายน927.45864.71888.361,369.511,117.20966.79-47.66 %-29.20 %-8.83 %
ธันวาคม927.45868.91888.811,195.831,126.73183.99-28.94 %-29.67 %79.30 %
มกราคม930.54861.17864.961,033.021,046.85673.02-11.01 %-21.56 %22.19 %
กุมภาพันธ์933.09872.42856.33960.671,047.56995.01-2.96 %-20.07 %-16.20 %
มีนาคม924.09871.82809.831,506.791,111.211,371.67-63.06 %-27.46 %-69.38 %
เมษายน925.80880.67760.991,056.37753.17586.01-14.10 %14.48 %22.99 %
พฤษภาคม898.19886.58765.711,173.00731.26379.47-30.60 %17.52 %50.44 %
มิถุนายน871.49880.80768.711,301.04787.11381.39-49.29 %10.64 %50.39 %
กรกฎาคม878.09884.33746.061,268.09918.72465.49-44.41 %-3.89 %37.61 %
สิงหาคม884.24884.33742.611,158.00810.79676.11-30.96 %8.32 %8.96 %
รวม 6 เดือน5,525.395,239.595,290.336,709.126,479.124,768.36-21.42 %-23.66 %9.87 %
รวม 12 เดือน10,907.2910,528.129,884.2414,172.4211,591.388,628.49-29.94 %-10.10 %12.70 %