เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน899.89899.67888.12293.34417.32795.5367.40 %53.61 %10.43 %
ตุลาคม905.74902.07888.57368.06246.10232.6159.36 %72.72 %73.82 %
พฤศจิกายน907.09904.77896.82395.12207.11422.7856.44 %77.11 %52.86 %
ธันวาคม900.19903.57901.92309.72456.87425.0565.59 %49.44 %52.87 %
มกราคม901.84907.47881.67453.28290.63294.3949.74 %67.97 %66.61 %
กุมภาพันธ์901.84910.92883.77505.52231.35288.4743.95 %74.60 %67.36 %
มีนาคม901.02908.67840.87236.88327.324,545.0273.71 %63.98 %-440.51 %
เมษายน903.27901.24839.97365.74356.46311.1559.51 %60.45 %62.96 %
พฤษภาคม902.97915.87837.42281.30190.07134.1168.85 %79.25 %83.99 %
มิถุนายน901.32926.37840.72379.84197.64266.3957.86 %78.67 %68.31 %
กรกฎาคม893.36929.52849.42367.08286.79359.0758.91 %69.15 %57.73 %
สิงหาคม890.88914.22840.12302.39419.74249.6966.06 %54.09 %70.28 %
รวม 6 เดือน5,416.595,428.475,340.872,325.031,849.372,458.8357.08 %65.93 %53.96 %
รวม 12 เดือน10,809.4110,924.3610,389.394,258.253,627.398,324.2660.61 %66.80 %19.88 %