เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ เรือนจำกลางพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,615.751,831.301,843.591,339.001,393.501,012.5017.13 %23.91 %45.08 %
ตุลาคม1,616.201,849.441,884.251,339.001,128.501,347.0017.15 %38.98 %28.51 %
พฤศจิกายน1,636.301,849.141,870.601,539.501,796.201,194.005.92 %2.86 %36.17 %
ธันวาคม1,663.451,850.791,851.701,055.001,574.501,631.9936.58 %14.93 %11.87 %
มกราคม1,714.601,864.671,824.03919.501,785.001,177.0046.37 %4.27 %35.47 %
กุมภาพันธ์69,591.251,848.171,806.481,543.001,573.501,145.0097.78 %14.86 %36.62 %
มีนาคม1,850.501,855.751,843.681,069.501,242.501,161.5042.20 %33.05 %37.00 %
เมษายน1,861.761,851.251,873.381,313.501,189.50868.5029.45 %35.75 %53.64 %
พฤษภาคม1,837.461,848.181,858.231,326.00774.00572.5027.84 %58.12 %69.19 %
มิถุนายน1,823.751,846.231,845.331,149.001,027.60845.0037.00 %44.34 %54.21 %
กรกฎาคม1,823.301,845.331,845.031,649.001,357.50845.009.56 %26.44 %54.20 %
สิงหาคม1,823.301,847.731,840.681,082.50961.00894.5040.63 %47.99 %51.40 %
รวม 6 เดือน77,837.5511,093.5111,080.657,735.009,251.207,507.4990.06 %16.61 %32.25 %
รวม 12 เดือน88,857.6222,187.9822,186.9815,324.5015,803.3012,694.4982.75 %28.78 %42.78 %