เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ รจจ.พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,417.021,458.221,439.71979.94792.82985.0730.85 %45.63 %31.58 %
ตุลาคม1,469.291,463.021,406.241,028.26974.401,103.0430.02 %33.40 %21.56 %
พฤศจิกายน1,477.021,330.571,423.04894.471,006.88955.8839.44 %24.33 %32.83 %
ธันวาคม1,474.021,487.051,419.501,061.271,109.63837.3428.00 %25.38 %41.01 %
มกราคม1,478.741,481.501,387.92828.122,506.32586.2844.00 %-69.17 %57.76 %
กุมภาพันธ์1,486.921,470.851,370.44875.71936.08754.5841.11 %36.36 %44.94 %
มีนาคม1,499.771,489.601,430.971,011.57827.90974.6132.55 %44.42 %31.89 %
เมษายน1,511.471,459.721,422.72705.39719.44592.6553.33 %50.71 %58.34 %
พฤษภาคม1,493.921,470.821,417.47875.00775.38724.9841.43 %47.28 %48.85 %
มิถุนายน1,480.721,453.721,415.671,036.64745.331,048.0529.99 %48.73 %25.97 %
กรกฎาคม1,468.801,463.321,391.52929.12763.89687.9036.74 %47.80 %50.56 %
สิงหาคม1,470.071,465.721,365.271,009.31776.20954.1931.34 %47.04 %30.11 %
รวม 6 เดือน8,803.018,691.218,446.855,667.777,326.135,222.2035.62 %15.71 %38.18 %
รวม 12 เดือน17,727.7617,494.1116,890.4711,234.8211,934.2510,204.5936.63 %31.78 %39.58 %