เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน884.40887.05879.33638.20727.94727.9427.84 %17.94 %17.22 %
ตุลาคม896.79896.51871.52650.36489.28777.7527.48 %45.42 %10.76 %
พฤศจิกายน892.95877.29878.20546.08602.79350.6938.84 %31.29 %60.07 %
ธันวาคม893.40883.45877.68620.92671.85477.5530.50 %23.95 %45.59 %
มกราคม891.00887.95877.01601.721,024.50435.3732.47 %-15.38 %50.36 %
กุมภาพันธ์894.75890.88868.25568.43655.38497.7336.47 %26.43 %42.67 %
มีนาคม896.34880.07862.10731.81834.55731.8118.36 %5.17 %15.11 %
เมษายน904.37875.49862.40725.26427.67442.5419.80 %51.15 %48.69 %
พฤษภาคม889.07868.20862.25594.03417.32322.7833.19 %51.93 %62.57 %
มิถุนายน891.03881.27863.30833.20817.75414.276.49 %7.21 %52.01 %
กรกฎาคม878.27885.40863.15541.72602.01370.6938.32 %32.01 %57.05 %
สิงหาคม878.87885.62854.16541.72712.31440.7238.36 %19.57 %48.40 %
รวม 6 เดือน5,353.295,323.135,251.993,625.714,171.733,267.0332.27 %21.63 %37.79 %
รวม 12 เดือน10,691.2410,599.1810,419.357,593.477,983.335,989.8428.97 %24.68 %42.51 %