เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,577.381,577.381,549.961,348.371,600.441,420.9714.52 %-1.46 %8.32 %
ตุลาคม1,578.131,578.131,537.961,538.861,495.201,465.032.49 %5.25 %4.74 %
พฤศจิกายน1,595.831,588.781,515.461,858.591,641.991,304.06-16.47 %-3.35 %13.95 %
ธันวาคม1,600.181,605.431,501.961,922.541,431.531,511.66-20.15 %10.83 %-0.65 %
มกราคม1,590.131,590.131,498.961,692.691,873.33938.24-6.45 %-17.81 %37.41 %
กุมภาพันธ์1,614.881,597.481,492.961,617.641,831.091,276.18-0.17 %-14.62 %14.52 %
มีนาคม1,616.681,581.501,472.263,111.461,983.331,901.23-92.46 %-25.41 %-29.14 %
เมษายน1,612.181,579.551,476.762,354.041,180.981,014.95-46.02 %25.23 %31.27 %
พฤษภาคม1,572.881,586.301,467.312,079.861,256.89699.06-32.23 %20.77 %52.36 %
มิถุนายน1,578.881,588.101,467.311,431.731,474.47819.029.32 %7.15 %44.18 %
กรกฎาคม1,590.431,564.551,467.312,009.641,906.171,139.37-26.36 %-21.83 %22.35 %
สิงหาคม1,594.931,561.321,467.311,599.161,881.71870.74-0.27 %-20.52 %40.66 %
รวม 6 เดือน9,556.539,537.339,097.269,978.699,873.587,916.14-4.42 %-3.53 %12.98 %
รวม 12 เดือน19,122.5118,998.6517,915.5222,564.5919,557.1214,360.50-18.00 %-2.94 %19.84 %