เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน553.16591.20496.12350.55190.00237.5036.63 %67.86 %52.13 %
ตุลาคม553.16591.20515.13237.19371.19301.5757.12 %37.21 %41.46 %
พฤศจิกายน553.16591.20534.15262.31349.06491.3952.58 %40.96 %8.01 %
ธันวาคม591.20591.20515.13245.94552.94404.1158.40 %6.47 %21.55 %
มกราคม591.20591.20515.13309.70371.19383.3247.62 %37.21 %25.59 %
กุมภาพันธ์591.20591.20515.1326.64349.06410.3495.49 %40.96 %20.34 %
มีนาคม591.20591.20515.13461.68346.35582.5621.91 %41.42 %-13.09 %
เมษายน591.20591.20515.13326.80208.38282.9944.72 %64.75 %45.07 %
พฤษภาคม591.20591.20515.13209.83340.12362.2464.51 %42.47 %29.68 %
มิถุนายน629.23591.20515.13295.55285.00506.6153.03 %51.79 %1.65 %
กรกฎาคม629.23591.20515.13237.19285.00425.8862.31 %51.79 %17.33 %
สิงหาคม591.20591.20515.13237.50237.50483.7959.83 %59.83 %6.08 %
รวม 6 เดือน3,433.083,547.203,090.791,432.322,183.442,228.2358.28 %38.45 %27.91 %
รวม 12 เดือน7,056.347,094.406,181.573,200.863,885.794,872.2954.64 %45.23 %21.18 %