เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน573.17419.52400.51281.74477.28245.9650.85 %-13.77 %38.59 %
ตุลาคม573.17419.52400.51731.72418.27451.75-27.66 %0.30 %-12.79 %
พฤศจิกายน554.15419.52381.49624.42667.97563.97-12.68 %-59.22 %-47.83 %
ธันวาคม554.15419.52400.51527.90508.37657.094.74 %-21.18 %-64.06 %
มกราคม554.15419.52400.51902.63295.06387.56-62.89 %29.67 %3.23 %
กุมภาพันธ์554.15419.52419.52632.15643.88255.81-14.08 %-53.48 %39.02 %
มีนาคม554.15419.52419.52803.01543.43544.99-44.91 %-29.54 %-29.91 %
เมษายน554.15419.52419.52739.15165.38198.89-33.38 %60.58 %52.59 %
พฤษภาคม554.15419.52419.52790.21417.86426.02-42.60 %0.40 %-1.55 %
มิถุนายน554.15419.52419.52591.30605.923,801.07-6.70 %-44.43 %-806.05 %
กรกฎาคม554.15419.52419.52687.63673.32334.63-24.09 %-60.50 %20.24 %
สิงหาคม573.17419.52419.52380.75532.00488.1533.57 %-26.81 %-16.36 %
รวม 6 เดือน3,362.942,517.122,403.053,700.563,010.832,562.14-10.04 %-19.61 %-6.62 %
รวม 12 เดือน6,706.865,034.244,920.177,692.605,948.738,355.89-14.70 %-18.17 %-69.83 %