เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,464.677,840.745,136.942,961.253,831.884,243.7245.81 %51.13 %17.39 %
ตุลาคม5,464.627,157.965,136.943,088.041,898.142,849.1243.49 %73.48 %44.54 %
พฤศจิกายน5,464.627,157.965,136.942,873.413,122.523,616.1047.42 %56.38 %29.61 %
ธันวาคม5,464.627,157.965,136.943,199.673,306.683,463.9841.45 %53.80 %32.57 %
มกราคม5,464.627,157.965,136.943,636.313,580.333,506.4033.46 %49.98 %31.74 %
กุมภาพันธ์5,464.627,157.965,136.943,105.713,093.244,324.8643.17 %56.79 %15.81 %
มีนาคม5,464.677,157.965,136.943,094.243,197.283,741.8043.38 %55.33 %27.16 %
เมษายน5,464.627,157.965,136.943,229.423,707.953,337.2840.90 %48.20 %35.03 %
พฤษภาคม5,464.627,157.965,136.943,200.014,931.523,537.7941.44 %31.10 %31.13 %
มิถุนายน5,464.627,157.965,136.943,692.134,231.463,531.6932.44 %40.88 %31.25 %
กรกฎาคม5,464.627,157.965,136.943,130.534,230.002,904.2042.71 %40.90 %43.46 %
สิงหาคม5,464.627,157.965,136.943,420.662,890.724,096.2937.40 %59.62 %20.26 %
รวม 6 เดือน32,787.7743,630.5430,821.6418,864.3818,832.7922,004.2042.47 %56.84 %28.61 %
รวม 12 เดือน65,575.5486,578.3061,643.2838,631.3842,021.7143,153.2341.09 %51.46 %30.00 %